Sushi and Sashimi

Sweet tofu skin

 • Sushi $4.50

Sweet egg

 • Sushi $4.50
 • Sushi $4.95
 • 3 pcs sashimi $6.50
 • 6 pcs sashimi $12
 • sushi $4.75
 • 3 pcs sashimi $6.50
 • 6 pcs sashimi $12

Scallop

 • sushi $4.75
 • 3 pcs sashimi $6.50
 • 6 pcs sashimi $12

Salmon egg

 • sushi $4.75

Smelt egg

 • sushi $4.55

With lemon and salt

 • sushi $4.55
 • 3 pcs sashimi $6
 • 6 pcs sashimi $11

Mackerel

 • sushi $4.55
 • 3 pcs sashimi $6
 • 6 pcs sashimi $11

With mint

 • sushi $4.55
 • 3 pcs sashimi $6
 • 6 pcs sashimi $11
 • sushi $4.75
 • 3 pcs sashimi $6.50
 • 6 pcs sashimi $12
 • sushi $4.50
 • 4 pcs sashimi $6
 • 7 pcs sashimi $11
 • sushi $4.75
 • 3 pcs sashimi $6.50
 • 6 pcs sashimi $12
 • sushi $4.95
 • 3 pcs sashimi $7
 • 6 pcs sashimi $13

Flying fish egg

 • sushi $4.75

Fresh water eel

 • sushi $4.95
 • 3 pcs sashimi $7.50
 • 6 pcs sashimi $14
 • sushi $4.75
 • 3 pcs sashimi $6.50
 • 6 pcs sashimi $12
 • sushi | Market Price
 • 3 pcs sashimi | Market Price
 • 6 pcs sashimi | Market price

sweet raw shrimp

 • sushi $9
 • 3 pcs sashimi $11.50
 • 6pcs sashimi $22

Sea urchin

 • sushi $10
 • sushi $4.95
 • 3 pcs sashimi $7
 • 6 pcs sashimi $13